Bouwbedrijven

Circulaire bouwproducten

De bouw zal snelheid moeten maken om de circulaire ambitie van het kabinet bij te kunnen houden. Bouwbedrijven en montagebedrijven die nú kennis en ervaring opdoen met circulaire bouwproducten zullen voorlopen en kunnen straks voldoen aan de gestelde eisen.

De Transitieagenda Bouw geeft aan dat 50% van de gebouwde omgeving in 2030 al circulair zal moeten zijn. Dat betekent o.a. dat de verduurzaming van de bestaande woningvoorraad de komende jaren al circulair zal moeten worden gerealiseerd. Voor nieuwbouw is de inzet om in de komende 10 jaar één miljoen nieuwe woningen (zoveel als mogelijk) circulair uit te voeren.

Al vanaf 2023 zullen alle uitvragen van de overheid, landelijk, provinciaal en gemeentelijk circulair zijn. In 2030 zullen alle overheidsaanbestedingen volledig circulair zijn.

Op het gebied van circulair hout kan de Transformatieloods jou daarin adviseren en ondersteunen. Gebruikt hout op een nieuwe frisse manier toegepast in een renovatieproject of nieuw project geeft je een voorsprong in deze circulaire ambitie. Door gebruik te maken van reguliere houtprofielen kunnen de circulaire houtproducten ook aangesloten worden bij bestaand werk.

De overheid stimuleert hergebruik van hout waardoor je opdrachtgever fiscaal voordeel kan hebben op de aanschaf én montage van een circulaire gevel.

Meer weten?

Vertegenwoordigt u een bouwbedrijf en wilt u meer weten over de dienstverlening van de Transformatieloods?