Opslag CO2

Natuurlijke CO2 opslag

Bomen halen op een natuurlijke manier CO2 uit de lucht door het tijdens hun groei vast te leggen. Hout is daarom bij uitstek een duurzame grondstof. Het onttrekt CO2 uit de lucht en fungeert gelijk als opslagreservoir.

Net als alle andere grondstoffen zal het hout ontgonnen (gekapt) en vervoert moeten worden om in Nederland als bouwmateriaal toe te kunnen passen. Maar de energie die daarvoor nodig is vele malen minder als nodig is bij de productie van materialen zoals metaal, plastic en beton.

In een lineaire economie eindigt hout na de gebruiksfase normaal gesproken met energieproductie. Echter door te recyclen, en daarmee de energieproductie uit te stellen, zal het hout blijven fungeren als opslagreservoir van CO2.

Doordat er daarnaast geen nieuwe bomen meer hoeven te worden gekapt hoeven er geen lange transporten plaats te vinden en kunnen de gespaarde bomen blijven doorgaan met het opnemen van CO2.

Met het recyclen van hout leveren we daarom een enorm belangrijke bijdrage aan het behalen van duurzame energiedoelstellingen.

Meer weten?

Bent u geïnteresseerd in het bijdragen aan minder CO2 opslag en wilt u meer weten over de dienstverlening van de Transformatieloods?