Routing

Routing

Planning en routing zijn belangrijk onderdelen van de transformatie. Als de keuze voor het product is gemaakt en de bijbehorende bewerkingen zijn geïdentificeerd, maakt de Transformatieloods een planning waarbij de bewerkingstijden en locaties op elkaar moeten aansluiten. Zo weinig mogelijk transportbewegingen en korte afstanden.
Bij onvoorziene vertragingen moet de Transformatieloods de planning aanpassen, en in uitzonderlijke gevallen ook de routing veranderen.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de dienstverlening van de Transformatieloods op het gebied van routing? Neem dan even contact op: