Sociale werkplaatsen

Sociale partners

Waar mogelijk wordt er samengewerkt met sociale partners. In ons geval zijn dat sociale werkplaatsen waar werknemers met een “sociale werkplaats indicatie” werken.

De Transformatieloods vindt het belangrijk om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt daarmee een kans te bieden om te leren en (weer) mee te doen in het arbeidsproces. Werk geeft structuur, sociale contacten en een eigen inkomen. Werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt krijgen hierdoor weer meer grip op hun leven, de zelfredzaamheid wordt bevorderd, en ze merken dat ze weer kunnen meedoen in de samenleving.

Naast de belangrijke sociale winst kunnen de werkzaamheden ook vaak tegen lagere kosten worden uitgevoerd.

Meer weten?

Vindt u het ook belangrijk te werken met sociale partners en wilt u meer weten over de dienstverlening van de Transformatieloods?